Biuro Rachunkowe Księgowo.com Ewa Rajkowska – Pacan, 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 2a, tel. kom.: +48 607 844 034

Kadry

  • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy i innych dokumentów kadrowych,

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,

  • rozliczanie czasu pracy pracowników, delegacji itp.,

  • reprezentowanie firm przed organami kontroli (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy).