Biuro Rachunkowe Księgowo.com Ewa Rajkowska – Pacan, 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 2a, tel. kom.: +48 607 844 034

Usługi księgowe Stalowa Wola

  • prowadzenie ryczałtów ewidencjonowanych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacja i dekretacja dostarczanych dokumentów księgowych,
  • księgowanie przy wykorzystaniu oprogramowania Comarch ERP Optima,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych, ZUS, sprawozdań do GUS, PFRON, Intrastat itp.,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów, dodatkowe informacje, zmiany w kapitałach),
  • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych ewidencji,
  • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych, związanych z eksportem oraz importem.